Thứ Ba, 19 tháng 11, 3016

Hiệp hội doanh nghiệp bất động sản việt nam

     Hiệp hội Bất động sản Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, mà tiền thân là Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam được thành lập căn cứ vào quyết định số 37/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 13/08/2002 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ. Với quyết định số 673/QĐ-BNV ngày 18/06/2010 của Bộ Nội Vụ đã cho phép đổi tên Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam thành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH
     Hiệp hội Bất động sản Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chuyển giao khoa học công nghệ và dịch vụ thương mại theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản của Việt Nam, tự nguyện thành lập, không vụ lợi nhằm mục đích hợp tác, liên kết hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển các hoạt động nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần vào việc xây dựng và phát triển bền vững ngành, lĩnh vực bất động sản của Việt nam, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trên cơ sở đó hội nhập với các tổ chức hoạt động trong ngành, lĩnh vực này trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật.

Bạn đã đọc thông tin: Dự án mới, chung cư Imperia Sky Garden 423 Minh Khai đang tạo nên một cơn sốt thị trường về thiết kế mới lạ với hơn 80% các căn hộ là căn góc?
Ngoài ra dự án còn được thu hút đặc biệt với:
- Thiết kế "Vườn chân mây" ở tầng trên cùng của tòa nhà (Tầng 27)
- 89 tiện ích nội khu chỉ dành riêng cho cư dân.


CHỨC NĂNG HIỆP HỘI 
 • Tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên tham gia tích cực các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bất động sản của Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
 • Tư vấn, phản biện những nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; làm cầu nối giữa các hội viên của Hiệp hội với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội trong khuôn khổ pháp luật quy định.
 • Hỗ trợ hội viên trong việc ổn định, mở rộng và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chuyển giao khoa học công nghệ và dịch vụ thương mại theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
 • Xúc tiến công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và dịch vụ thương mại; tư vấn, tổ chức, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo về ngành, lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
NHIỆM VỤ HIỆP HỘI
 • Tập hợp, đoàn kết các hội viên trong Hiệp hội để xây dựng, phát triển Hiệp hội vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm phát triển ngành, lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 • Đại diện, làm đầu mối liên hệ cho hội viên trong việc nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các hội viên để tham gia, kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các chủ trương, chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức là hội viên tiếp cận với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.
 • Cập nhật và cung cấp cho hội viên về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội giúp các hội viên phòng tránh được các rủi ro trong hoạt động nghiên cứu, khoa học kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và dịch vụ thương mại theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn, giám sát các hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.
 • Giới thiệu thành tựu và năng lực của các hội viên.
 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội để tạo nguồn thu cho Hiệp hội.
 • Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật nhằm tranh thủ các điều kiện để phát triển ngành, lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.
 • Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.
 • Xuất bản các ấn phẩm (nếu có) của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các công việc khác khi được cơ quan Nhà nước Việt Nam yêu cầu.
QUI MÔ HIỆP HỘI
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam có  4  Hiệp hội thành viên (Hiệp hội BĐS Hải Phòng, Hiệp hội BĐS Đông Nai, Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ, Hiệp hội BĐS Đà Nẵng) và 5  đơn vị trực thuộc (Chi hội BĐS du lịch Việt Nam, Chi hội BĐS môi giới Việt Nam, CLB BĐS Hà nội, Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư BĐS VN, Tạp chí BĐS nhà đất Việt Nam) nâng tổng số hội viên lên 1.340 hội viên. Tham khảo một dự án chung cư cao cấp mới của tập đoàn BĐS SUN GROUP: Chung cư số 3 Lương Yên
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HIỆP HỘI
Hệ thống lại các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ III – Hiệp hội bất động sản Việt Nam, trên cơ sở đó xác định chi tiết từng nội dung mục tiêu để làm cơ sở thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra trong thời gian từ tháng 8/2014 đến khi đại hội nhiệm kỳ IV năm 2016,  bao gồm các mục tiêu cụ thể sau:
 • Giữ vững đoàn kết nội bộ, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt công tác; phát huy năng lực điều hành của Ban Chấp hành; chú trọng việc tập hợp hội viên; huy động sức mạnh tập thể hội viên tập trung tổ chức thành công các sự kiện của Hiệp hội và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội.
 • Nâng cao chất lượng, làm đa dạng hóa các hoạt động của Hiệp hội nhằm phục vụ tốt nhất các nhu cầu hợp pháp và chính đáng của Hội viên. Tạo ra “sân chơi” hấp dẫn, có lợi ích cao của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản nhằm ngày một nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững.
 • Nâng cao hiệu quả trong hoạt động phản biện chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và tham mưu cho Nhà nước trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với thực tiễn thị trường.
 • Nâng cao tính thống nhất, kỷ luật, hiệu quả và tính hệ thống trong toàn thể bộ máy, mạng lưới Hiệp hội từ Thường trực, Thường vụ, Ban chấp hành và cơ quan của Trung ương hội, đến các Hiệp hội thành viên, các đơn vị trực thuộc và toàn thể Hội viên để Hiệp hội hoạt động một cách hiệu quả, bền vững. 

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Úc nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu tôm

Các sản phẩm được dỡ bỏ lệnh cấm là do Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia cho rằng, nguy cơ lây lan virus đốm trắng từ các sản phẩm này là thấp hoặc không có nguy cơ gây ra lây lan. 
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 6/2, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia vừa ra thông báo nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu tôm và sản phẩm từ tôm chưa luộc chín hoặc nấu chín.
Các sản phẩm được dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu bao gồm: Tôm khô và thực phẩm bảo quản lâu dài (sản phẩm được cất giữ trong thùng, ngăn, tủ lạnh để sử dụng lâu dài); mồi ăn sử dụng trong ngành thủy sản đã được chiếu xạ; thức ăn cho vật nuôi được chế biến từ thủy sản và thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản.
Ngoài ra, tôm chưa luộc chín hoặc nấu chín được khai thác từ vùng đặc quyền kinh tế của Australia, nhưng không bao gồm tôm từ vùng này đã được xuất khẩu và được nhập khẩu trở lại Australia sau khi đã được chế biến, cũng được dỡ bỏ lệnh cấm.
Các sản phẩm nêu trên được dỡ bỏ lệnh cấm là do Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Australia cho rằng, nguy cơ lây lan virus đốm trắng từ các sản phẩm này là thấp, hoặc không có nguy cơ gây ra sự lây lan.
Lệnh cấm nhập khẩu tôm xanh được đưa ra và có hiệu lực từ ngày 9/1/2017 sau khi dịch đốm trắng bùng phát tại các trang trại nuôi tôm phía đông nam bang Queensland vào tháng 12/2016. Những người nông dân cho rằng các sản phẩm nhập khẩu chính là nguồn gốc của sự lây lan bệnh dịch này. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa xác định được điều đó có đúng hay không.
Lệnh cấm này đã ảnh hưởng đến một số DN xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong đó tiêu biểu là hai DN xuất nhập khẩu thủy sản đóng tại tỉnh Cà Mau.  
Hai DN chịu ảnh hưởng này mỗi tháng xuất khẩu sang Australia khoảng 100-150 tấn hàng hóa. Việc ngừng ký kết hợp đồng, cũng như các hợp đồng đã ký bị trả về đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Riêng các lô hàng bị trả về, mỗi DN thiệt hại khoảng 1,6-1,8 triệu USD.
Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho rằng, việc dỡ bỏ lệnh cấm của Australia là tín hiệu đáng mừng cho các DN thủy sản Việt Nam cũng như nhiều DN xuất nhập khẩu khác.

Thách thức trong việc kết nối Doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu

(DĐDN) – “Thách thức lớn nhất là làm thế nào để kết nối các doanh nghiệp siêu nhỏ, các DNNVV vào chuỗi giá trị toàn cầu”, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI nói khi đề cập đến quá trình hội nhập hiện nay của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. 
Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI phát biểu tại Hội nghị
Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI phát biểu tại Hội nghị 
Với người nghe là đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tham gia Hội nghị giao ban hiệp hội và doanh nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên – “Kết quả một năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Phương hướng và giải pháp trong thời gian tới”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, nếu như trước đây, chúng ta nói rất nhiều đến các DNNVV thì bây giờ thế giới và Việt Nam bắt đầu nói đến các DN siêu nhỏ bởi đây là những chủ thể của sự phát triển kinh tế trong thời gian tới.
Doanh nghiệp phải tự “nâng tầm” 
Theo ông Lộc, cho dù quy mô nhỏ hay siêu nhỏ nhưng trong thời buổi hội nhập này, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chỉ có thể tồn tại được khi gắn với chuỗi giá trị toàn cầu. Để làm được điều này, chỉ có cách doanh nghiệp tự nâng mình lên ngang bằng với chuẩn mực của thế giới. 
“Nhỏ và siêu nhỏ cũng phải minh bạch, nhỏ và siêu nhỏ cũng phải hướng đến sự chuyên nghiệp, nếu không chúng ta sẽ nằm ngoài cuộc chơi” – Chủ tịch VCCI nhấn mạnh. 
Gợi ý cho vấn đề này, TS Vũ Tiến Lộc cho rằng doanh nghiệp nên thực hiện một cách quyết liệt chương trình hỗ trợ chuyển đổi các hộ kinh doanh. 
“Tất nhiên, các hộ kinh doanh có quyền lựa chọn mô hình kinh doanh của mình như chuyển lên thành doanh nghiệp hay giữ mô hình hộ kinh doanh cá thể nhưng tôi tin rằng chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp để thực hiện sự minh bạch sẽ là một yêu cầu rất cấp thiết đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ để hoà mình vào quá trình hội nhập” – ông nói. 
“Chúng ta sẽ làm được” 
Ông Lộc cũng dành thời gian khái quát lại Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. 
Nhấn mạnh rằng Nghị quyết 35 là nghị quyết đầu tiên của Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp hiệu quả vào năm 2020; doanh nhân doanh nghiệp là chủ thể, là động lực phát triển kinh tế; chính quyền từ quản lý sang phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp, ông Lộc cho rằng để làm được điều này thì cần phải hoàn thành 3 mục tiêu: Thứ nhất phải xây dựng được một môi trường kinh doanh thuận lợi phục vụ doanh nghiệp; Thứ hai, bên cạnh một môi trường thuận lợi thì môi trường đó phải an toàn cho doanh nghiệp phát triển. Thứ 3 chi phí phải thấp – an toàn, thuận lợi. 
Chủ tịch VCCI cũng gợi ý rằng, để hoàn thành các mục tiêu nói trên Nhà nước phải đặt niềm tin vào doanh nghiệp bằng cách phải chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bỏ giấy phép, bỏ cơ chế xin cho. “Nhà nước phải tin vào doanh nghiệp, để doanh nghiệp phát triển và thanh tra, kiểm tra, kiểm soát sau. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là một cuộc cách mạng trong cải cách thủ tục hành chính ở nước ta” – TS Vũ Tiến Lộc nói. 
Thứ đến, là không hình sự hoá các quan hệ kinh tế dân sự để bảo vệ doanh nghiệp 
Kể câu chuyện một doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục để thuê đất cho dự án của mình, doanh nghiệp phải tiếp nhận 74 công văn qua lại, trên dưới đùn đẩy nhau và cuối cùng doanh nghiệp buộc phải dừng dự án của mình, ông Lộc nhấn mạnh nhà nước cần quy định các đầu mối giải quyết các hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp chỉ thống nhất lại một chỗ, và chỉ một người chịu trách nhiệm bởi hiện nay đang có tình trạng các cơ quan nhà nước “đá bóng” hồ sơ của doanh nghiệp và cuối cùng doanh nghiệp chẳng biết ai chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ của mình, đánh mất cơ hội kinh doanh. “Chính việc không có người chịu trách nhiệm, không có cơ quan chịu trách nhiệm đã đẩy doanh nghiệp vào tình cảnh đứng giữa trời đất, đi không được mà ở lại cũng không xong. Trách nhiệm thuộc về ai, và doanh nghiệp phải gặp ai để giải quyết thủ tục cho mình?”, Ông Lộc đặt câu hỏi. 
Chủ tịch VCCI cho rằng việc cải cách thể chế hiện nay giống như là Chính phủ đang phát động một cuộc đua đường lên đỉnh Olympia. Cụ thể, năm 2016, chúng ta khởi động chương trình này thì năm 2017 chúng ta sẽ điều chỉnh, kiện toàn công cuộc cải cách; năm 2018 và năm 2019 là năm mà chúng ta sẽ tăng tốc để đến năm 2020 là năm mà chúng ta có thể lên đến đỉnh vinh quang và đạt được mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hiệu quả. “Điều này nói thì đơn giản nhưng để đạt được không phải là dễ bởi 1 triệu doanh nghiệp hiệu quả có nghĩa là chúng ta phải tăng gần gấp đôi số doanh nghiệp trong vòng 5 năm. Đó là một nỗ lực vượt bậc. 30 năm đổi mới chúng ta phát triển 650 nghìn doanh nghiệp trong khi trong vòng 5 năm của nhiệm kỳ này chúng ta phát triển thêm 350 nghìn doanh nghiệp nữa. Đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng tôi tin là chúng ta có thể làm được”, ông Lộc nói. 
Để đạt nhiệm vụ trên, với vai trò là người đứng đầu cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, ông Lộc yêu cầu doanh nghiệp phải có những ý kiến rất thẳng thắn khi góp ý về việc thực hiện Nghị quyết 35. “Thủ tướng có yêu cầu VCCI phải báo cáo với Thủ tướng tình hình thực hiện Nghị quyết 35 từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, từ sự cảm nhận, thừa nhận của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, chúng ta cần phải có những ý kiến rất thẳng thắng để báo cáo với với Đảng, Nhà nước, với Thủ tướng Chính phủ về thực trạng của bộ máy chính quyền, về thực trạng của công cuộc cải cách để phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân như thế nào. Điều này là thực sự cần thiết”, ông nói. 

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sông Đà

Công ty Cổ phần Đầu Tư – Phát Triển Sông Đà tiền thân là Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại Thành phố Hồ Chí Minh, ra đời từ năm 1993, trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà (nay là Tập Đoàn Sông Đà) - Bộ Xây Dựng. Ngày 24/12/2003, Công ty Cổ phần Đầu Tư – Phát Triển Sông Đà chính thức được thành lập theo Quyết định số 1716/QĐ-BXD. Hiện nay trụ sở chính Công ty đặt tại 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát Triển Sông Đà đã không ngừng lớn mạnh và đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực:

    * Đầu tư, kinh doanh khai thác dịch vụ về nhà ở, khu đô thị;
    * Đầu tư, kinh doanh các công trình thủy điện vừa và nhỏ;
    * Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện. Công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình cấp thoát nước, các công trình đường dây và trạm biến áp;
    * SXKD, XNK lao động, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị;
    * Khảo sát địa hình, địa chất, đo đạc phục vụ thi công và quan trắc biến dạng công trình;
    * Tiếp nhận, vận tải vật tư, thiết bị;
    * Sản xuất, mua bán điện;
    * Đào tạo dạy nghề;
    * Mua bán và nuôi trồng thủy sản, trồng dừng;
    * Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh;
    * Mua bán thiết bị máy công nghiệp, nguyên vật liệu sản xuất ngành công nghiệp và các thiết bị ngành xây dựng.

Công ty đã được đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9001:2008 do tổ chức NQA của Vương Quốc Anh cấp chứng nhận vào ngày 02 tháng 04 năm 2010.

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu Tư – Phát Triển Sông Đà đã được các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài đánh giá cao về khả năng Quản lý các dự án về Bất động sản, thủy điện và kinh nghiệm thi công công trình qua hàng loạt các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng cơ sở trong cả nước.

Sau nhiều năm phát triển, Công ty đạt được thành công như hôm nay là nhờ vào sự lãnh đạo đúng đắn của Hội Đồng Quản Trị vững mạnh, sự sáng suốt trong điều hành của Ban Tổng giám đốc và sự lao động cần cù của nhóm chuyên gia kỹ thuật đầy kinh nghiệm cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ trung, năng động và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn với sự hợp tác hỗ trợ của Tập đoàn Sông Đà và các đối tác liên doanh trong và ngoài nước.

Công ty Cổ phần Đầu Tư – Phát Triển Sông Đà đã và đang phát triển về mọi mặt, nâng cao uy tín và giữ gìn thương hiệu của Công ty ngày càng bền vững, với phương châm hoạt động:

SÔNG ĐÀ IDC - VƯƠN TỚI TẦM CAO MỚI

Công ty Cổ phần Đầu Tư – Phát Triển Sông Đà sẵn sàng phục vụ quí khách hàng bằng tất cả năng lực và trách nhiệm cao nhất của mình.